Ngày Hội Thương Gia Nhí

Stassen VIỆT NAM tài trợ sản phẩm cho đội Sana tham gia ngày hội thương gia nhí.
Xem thêm trên báo CẨM NANG MUA SẮM - SỐ 325 Ngày 25-01-2014.
Hoặc http://www.camnangmuasam.vn