Tin Tức

Các loại trà đạt tiêu chuẩn chất lượng của Srilanka được trồng trong đồn điền của Stassen với diện tích 20.000 ha.

Bên cạnh việc nổi tiếng là nhà sản xuất đạt nhiều giải thưởng về chất lượng tốt, Stassen còn sở hữu một số đồn điền tốt nhất ở Châu Á.

 

 

 

Năm 1982 Stassen đã trở thành nhà xuất khẩu chè chất lượng lớn thứ 5 tại Srilanka, nơi quốc gia khổng lồ trong ngành trà.

 

 

Năm 1987, Stassen thành lập vườn trà hữu cơ được chứng nhận quốc tế đầu tiên trên thế giới. Với sản lượng 200 tấn hàng năm, Stassen là một trong những nhà sản xuất chè hữu cơ lớn nhất thế giới.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.