Stassen ra đời năm 1977

5 năm liên tiếp đạt giải thưởng xuất khẩu của Srilanka.
Stassen có mặt trên 80 quốc gia.

Stassen sở hữu những đồi trà tốt nhất Châu Á.

Stassen đa dạng sản phẩm. Tiên phong sản xuất trà xanh tại Srilanka. Năm 1987 thực hiện vườn trà hữu cơ 100% đầu tiên. Hiện nay đang phát triển trà không caffeine

Stassen nhận các giải thưởng danh giá.

Ceylon quê hương của Stassen.