Bài Viết

Yêu trà đến mức này bạn đã gặp chưa? 

“Sáng ngủ dậy, đánh răng xúc miệng rồi uống trà, trước khi lên điện lễ phật cũng uống trà; trước khi đi ngủ cũng uống trà; gặp việc gì cũng uống trà; ăn cơm xong, xỉa răng, súc miệng rồi uống trà” Thiền sư Bản Thiên chùa Thụy Lộc ở Ôn Chân đời nhà Tống
“Một tay uống trà ngoan cố và vô sỉ, trong hai mươi năm trời chỉ chan thức ăn với nước của thứ lá mê ly tuyệt vời ấy; một tay lấy trà làm tiêu khiển chiều hôm, lấy trà để giải muộn đêm khuya và lấy trà để đón mừng buổi sáng” TS. Samual Johnson (1709-1784)

“Nếu không còn sức để uống trà thì hãy cho tôi hít thở hương trà”

Người yêu trà ngàn năm

Tạ

Những lão chè ở miền non cao

Những bàn tay thơm thảo làm cánh trà tiên

Đại hồng phúc của tổ tiên và cha mẹ

Đã cho con thức uống kỳ diệu này

Nguyện sống xứng đáng để đón nhận

Người yêu trà ngàn năm

Nguồn: Tham khảo
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.